RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Domovní čistírny - Typ „D5 – D35“

Popis:

Čistírny D5 – D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod, připojených na oddílnou stokovou soustavu. Jsou určeny pro malé, individuální izolované zdroje znečištění, maximálně do 35 EO. Jedná se o aktivační čistírny s malými nároky na energii a obsluhu, které umožňují s rezervou splnit nařízení vlády č. 171/1992 o čistotě vypouštěných odpadních vod. Čistírny mají gravitační nátok a čerpaný odtok.

Funkce:

Čistírny řady D5 – D35 jsou biologické, aktivační, neprůtočné s úplnou aerobní stabilizací kalu. Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu. Vzduch je dodáván dmychadlem SECOH, přes jemnobublinné provzdušňovací elementy. Čistící proces probíhá v cyklech tak, že voda, zbavená v česlovém koši hrubých nečistot se při nátoku do čistírny mísí s aktivovaným kalem, směs se provzdušňuje a zároveň promíchává. Na konci cyklu je provzdušňování vypnuto a po usazení aktivovaného kalu je vyčištěná voda odčerpána do odtoku. Po odčerpání se cyklus opakuje. Chod čistírny je automatický, jednotlivé funkce jsou spínány programovatelnou řídící jednotkou. Čistírna je vybavena nouzovým odtokem pro případnou poruchu čerpadla. Zároveň je tato porucha signalizována na rozvaděči.

Tento typ čistíren snáší dobře výkyvy zatížení i teplot, vyznačuje se malými rozměry a nízkými stavebními náklady. Plášť čistírny tvoří jedna plastová nádrž, vyrobená z polypropylénu, nejčastěji zapuštěná do terénu. Nátok na čistírnu může být pod úrovní odtokové kanalizace.

Osazení:

Čistírny odpadních vod typu D5 – D35 se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné čistírnu do obetonování kotvit.

Technické parametry:

Typ
ČOV
Počet
EO
Max. průtok m3/den Roční spotřeba
el.energie
v kWh
Průměr
D (mm)
Výška
H (mm)
Hlučnost
v dB
hmotnost
(kg)
D5 2 - 6 Do 1,0 250* 1270 2165 37 100
D10 6 - 12 0,3 – 2,25 540* 1400 2750 38 150
D16 13 - 18 0,75 – 3,0 670* 1750 2750 39 190
D20 17 - 24 0,75 – 4,5 700* 1900 2870 39v 250
D35 25 - 40 1,5 – 5,8 1050* 2500 2900 43 320
* Při maximálním výkonu

Součástí dodávky jsou:

 • ČOV včetně elektrozapojení a dmychadla
 • Provozní řád ČOV
 • Výkres stavební připravenosti
 • Výkres osazení čistírny
 • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
 • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance:

 • Záruka 24 měsíců na technologii
 • Záruka 24 měsíců na dmychadlo
 • Servis do 3 dnů
 • Možnost odborného provozování
 • Pozáruční servis
 • Vývoz kalů z ČOV (při provozování)
výkres
výkres

Legenda:

1. nádrž čistírny
2. separace hrubých nečistot
3. aktivace
4. maximální hladina
5. minimální hladina
6. nouzový přepad odtoku
7. čerpadlo odtoku
8. plovák čerpadla
9. hadice výtlaku čerpadla
10. dmychadlo
11. provzdušňovací elementy

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO