RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Domovní čistírny - Typ „D50 – D150“

Popis:

Čistírny D50 – D150 slouží k čištění splaškových odpadních vod, připojených na oddílnou stokovou soustavu, jsou určeny pro malé izolované zdroje znečištění – zástavby rodinných domků, penziony, hotely campy a jiné lokality maximálně do 150 EO. Lze je použít i pro biologicky odbouratelné průmyslové odpadní vody. Jedná se o aktivační čistírny s malými nároky na energii a obsluhu, které umožňují s rezervou splnit nařízení vlády č. 171/1992 o čistotě vypouštěných odpadních vod.

Funkce:

Čistírny řady D50 – D150 jsou biologické, aktivační, neprůtočné s úplnou aerobní stabilizací kalu. Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu. Vzduch je dodáván kompresorem, nebo rotačním dmychadlem, přes jemnobublinné provzdušňovací elementy. Čistící proces probíhá v cyklech tak, že voda, zbavená v česlovém koši hrubých nečistot se při nátoku do čistírny mísí s aktivovaným kalem, směs se provzdušňuje a zároveň promíchává. Na konci cyklu je provzdušňování vypnuto a po usazení aktivovaného kalu je vyčištěná voda odčerpána do odtoku. Po odčerpání se cyklus opakuje. Chod čistírny je automatický, jednotlivé funkce jsou spínány programovatelnou řídící jednotkou. Čistírna je vybavena nouzovým odtokem pro případnou poruchu čerpadla. Zároveň je tato porucha signalizována na rozvaděči.

Tento typ čistíren snáší dobře výkyvy zatížení i teplot, vyznačuje se malými rozměry a nízkými stavebními náklady. Plášť čistírny tvoří jedna plastová nádrž, vyrobená z polypropylénu, nejčastěji zapuštěná do terénu. Nátok na čistírnu může být pod úrovní odtokové kanalizace.

Osazení:

Čistírny odpadních vod typu D50 – D150 se osazují na betonovou základovou desku, následuje obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné čistírnu do obetonování kotvit.

Technické parametry:

Typ
ČOV
Počet
EO
Max. průtok m3/den Roční spotřeba
el.energie
v kWh
Délka
L (mm)
Šířka
B (mm)
Výška
H (mm)
hmotnost
(kg)
D50 50 1,6 – 7,5 1320* 2660 2500 3250 1060
D75 75 7,0 – 11,25 2500* 4160 2500 3080 1350
D100 100 10,0 – 15,0 3500* 5160 2500 3080 1720
D150 150 14,0 – 22,5 4750* 6160 3000 3080 1920
* Při maximálním výkonu

Součástí dodávky jsou:

 • ČOV včetně elektrozapojení a dmychadla
 • Provozní řád ČOV
 • Výkres stavební připravenosti
 • Výkres osazení čistírny
 • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
 • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance:

 • Záruka 24 měsíců na technologii
 • Záruka 24 měsíců na dmychadlo
 • Servis do 3 dnů
 • Možnost odborného provozování
 • Pozáruční servis
 • Vývoz kalů z ČOV (při provozování)
výkres
výkres

Legenda:

1. nádrž čistírny
2. separace hrubých nečistot
3. aktivace
4. maximální hladina
5. minimální hladina
6. nouzový přepad odtoku
7. čerpadlo odtoku
8. plovák čerpadla
9. hadice výtlaku čerpadla
10. dmychadlo
11. regulační kohouty vzduchového rozvodu
12. provzdušňovací elementy
13. řídící jednotka
14. plovákový spínač dolní hladiny
15. plovákový spínač horní hladiny

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO