RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Nádrže-žumpy - Hranaté - ENP

Funkce:

Plastové žumpy řady ENP se osazuje výhradně na splaškovou kanalizaci a používají se v případě, že není možnost vypouštět odpadní vody z domácnosti do veřejné kanalizace, nebo nelze vybudovat čistírnu odpadních vod. Nově vybudovaná žumpa musí mít zajištěnu vodotěsnost tlakovou zkouškou. Při jejím osazení musí majitel zvážit její umístění tak, aby bylo umožněno pravidelné vyvážení fekálním vozem. Naše žumpy jsou navrženy dle ČSN 73 6781.

Popis:

Hranaté plastové žumpy se vyrábějí z integrálního svařovaného polypropylenu. Žumpy jsou samonosné vyrobena z polypropylenových desek a stěnových prvků. Jsou opatřeny kontrolním vstupním otvorem, sloužícím současně k vyprazdňování nádrže. Přítokové potrubí se výškově upraví dle podmínek stavebníka a na jím požadovaný průměr. Na přání zákazníka lze vyrobit nádrž individuálních rozměrů. Žumpa v základním provedení je pouze pochůzí. V případě pojízdného provedení je nutno žumpu obetonovat.

Osazení:

Plastové žumpy řady ENP se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné žumpu do obetonování kotvit.

Technické parametry:

Typ Objem (m3) Délka (m) Šířka (m) Výška (m) Hmotnost (kg)
ENP 111 0,71 1000 1000 1160 132
ENP 112 1,54 2000 1000 1160 220
ENP 113 6,77 2000 2000 2160 528
ENP 114 8,46 2000 2000 2660 616
ENP 115 10,15 2000 2000 3160 704
ENP 116 10,45 3000 2000 2160 704
ENP 117 13,06 3000 2000 2660 792
ENP 118 14,13 4000 2000 2160 880
ENP 119 15,67 3000 2000 3160 924
ENP 120 17,66 4000 2000 2660 1012
ENP 121 17,81 5000 2000 2160 1056
ENP 122 21,19 4000 2000 3160 1144
ENP 123 21,49 6000 2000 2160 1232
ENP 124 22,26 5000 2000 2660 1188
ENP 125 25,17 7000 2000 2160 1408
ENP 126 26,71 5000 2000 3160 1364
ENP 127 26,86 6000 2000 2660 1408
ENP 128 31,46 7000 2000 2660 1606
ENP 129 32,23 6000 2000 3160 1584
ENP 130 37,75 7000 2000 3160 1804

Součástí dodávky jsou:

  • Kompletní plastová žumpa
  • Výkres osazení žumpy do terénu
  • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
  • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance:

Záruka 24 měsíců

výkres
výkres

Legenda:

1. Nádrž žumpy
2. Víko
3. Základová deska
4. Obsyp (obetonování)
5. Nátok

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO