RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Nádrže-žumpy - Válcové - ENK

Funkce:

Plastové žumpy řady ENK se osazuje výhradně na splaškovou kanalizaci a používají se v případě, že není možnost vypouštět odpadní vody z domácnosti do veřejné kanalizace, nebo nelze vybudovat čistírnu odpadních vod. Nově vybudovaná žumpa musí mít zajištěnu vodotěsnost tlakovou zkouškou. Při jejím osazení musí majitel zvážit její umístění tak, aby bylo umožněno pravidelné vyvážení fekálním vozem. Naše žumpy jsou navrženy dle ČSN 73 6781.

Popis:

Válcové plastové žumpy se vyrábějí z integrálního svařovaného polypropylenu. Žumpy jsou samonosné vyrobena z polypropylenových desek do tvaru válce. Jsou opatřeny kontrolním vstupním otvorem, sloužícím současně k vyprazdňování nádrže. Přítokové potrubí se výškově upraví dle podmínek stavebníka a na jím požadovaný průměr. Na přání zákazníka lze vyrobit nádrž individuálních rozměrů. Žumpa v základním provedení je pouze pochůzí. V případě pojízdného provedení je nutno žumpu obetonovat.

Osazení:

Plastové žumpy řady ENK se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné žumpu do obetonování kotvit.

Technické parametry:

Typ - ENK 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 3,6 3,6 4,8 6,7 7,5 9,8 12,3 14,7 17,2
Výška [m] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
Průměr [m] 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0
Objem [m3] 0,78 1,75 3,14 4,9 7,1 1,17 2,6 4,7 1,6 3,5 6,3 2,0 4,4 7,9

Součástí dodávky jsou:

  • Kompletní plastová žumpa
  • Výkres osazení žumpy do terénu
  • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
  • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance:

Záruka 24 měsíců

výkres
výkres

Legenda:

1. Nádrž žumpy
2. Víko
3. Základová deska
4. Obsyp (obetonování)
5. Nátok

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO