RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Odlučovače - Lapače tuků – LT, LTUP, LTV

Funkce:

Lapače tuků se používají všude tam, kde odpadní vody obsahují neemulgované tuky nebo oleje organického původu. Jedná se především o restaurace, kuchyně apod. Lapač tuků se osazuje na kanalizační potrubí co nejblíže zdroje tukových látek. Funkce lapače tuků spočívá v gravitačním oddělování tukových látek a olejů z vody. Odpadní voda přechází přes kalový prostor, ve kterém se usadí neplovoucí částice a shromažďující se zachycené vysrážené tukové látky. Odpadní voda dále prochází pod nornou stěnou, která brání tukovým látkám unikat do odtoku. Do lapače tuků nelze vypouštět dešťové vody.

Popis:

Lapače tuků jsou vyráběny z polypropylenových desek o tloušťce stěny 20-80 mm dle velikosti a místa osazení. Skládají se z vlastní samonosné nádrže, ve které jsou umístěny norné stěny sloužící k zachycení tukových látek a organických částic. Přítokové a odtokové potrubí je PP DN 110 – 160 mm dle velikosti. Vstupní poklopy (u větších typů vstupní otvory) jsou dodávány v parotěsném provedení. Tam, kde je možno, doporučujeme odvětrávání nad střechu budovy. Při uložení pod povrchem terénu nutno počítat s nástavbou 800 – 1000 mm nad základní nádrž.

Osazení:

Plastové lapače tuků řad LT, LTUP a LTV se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné lapač do obetonování kotvit.

Technické parametry:

Typ L
[mm]
Lc
[mm]
B
[mm]
Bc
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
LT 1 1530 - 490 - - 770
LT 2 1530 - 980 - - 770
LT 4 1970 - 770 - - 1155
LT 7 1970 - 1440 - - 1155
LT 10 3250 - 1200 - - 1215
LT 1 UP 1530 - 490 - 990 770
LT 2 UP 1530 - 980 - 1380 770
LT 4 UP 1970 - 770 - 1170 1155
LT 7 UP 1970 - 1440 - 1840 1155
LT10UP 3250 - 1200 - 1600 1215
LTV 1 1530 1670 490 630 - 770
LTV 2 1530 1670 980 1120 - 770
LTV 4 1970 2110 770 910 - 1155
LTV 7 1970 2110 1440 1580 - 1155
LTV 10 3250 3390 1200 1340 - 1215
Typ Hc
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
C
[mm]
DN
[mm]
Hm.
[kg]
LT 1 - 640 670 485 100 70
LT 2 - 640 670 485 100 105
LT 4 - 1010 950 540 100 145
LT 7 - 960 900 540 160 220
LT 10 - 1000 930 900 160 290
LT 1 UP - 640 670 485 100v 112
LT 2 UP - 640 670 485 100 161
LT 4 UP - 1010 950 540 100 212
LT 7 UP - 960 900 540 160 285
LT 10 UP - 1000 930 900 160 370
LTV 1 920 640 670 300 100 95
LTV 2 920 640 670 300 100 135
LTV 4 1305 1010 950 350 100 185
LTV 7 1305 960 900 350 160 270
LTV 10 1365 1000 930 600 160 365

Součástí dodávky jsou:

  • Kompletní plastový lapač tuků
  • Výkres osazení lapače do terénu
  • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.

Garance:

  • Záruka 24 měsíců
  • Výpočet proveden dle DIN 4040

Lapače tuku – LT, LTUP:

výkres

Lapače tuku – LTV:

výkres

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO