RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Odlučovače lehkých kapalin - KPOS

Součástí dodávky jsou:

  • Koalescenční odlučovače lehkých kapalin se sorpčním stupněm dle ČSN 75 65 51
  • Splňují požadavky Zákona č. 22 ve smyslu Nařízení vlády č. 82/1999 Sb.
  • Slouží k zachycování emulgovaných a neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600-950 kg/m3.
  • Používají se pro odpadní vody znečištěné LEHKÝMI KAPALINAMI - ty se odloučí v odlučovacím stupni a zbytek se zachytí v sorbčním stupni. Nerozpuštěné látky (kal, písek a podobně) se zachytí v odkalovacím stupni.
  • Výstupní koncentrace lehkých kapalin (ropných látek), to je ukazatel N.E.L., je 0,2 - 0,3 mg/l.
  • U odlučovačů KPOS 2 a KPOS 5 jsou všechny stupně umístěny v jedné tříkomorové nádrži.
  • Odlučovače KPOS 10 – KPOS 50 se skládají z odlučovače KPO a sorpčního stupně správné velikosti.
  • Nádrže odlučovačů jsou vyrobeny z integrovaného polypropylénu.
  • Nádrže odlučovačů jsou určeny k obetonování, nebo obezdění.
Označení odlučovače Max. průtok
[l/s]
Odvodněná plocha
[m2]*
Lo
[mm]
Ls
[mm]
Lc
[mm]
KPOS 2 2 Do 200     2730
KPOS 5 5 200-500     2730
KPOS 10 10 500-1000 2530 1500 4230
KPOS 15 15 1000-1500 3030 1500 4730
KPOS 20 20 1500-2000 3030 1500 4730
KPOS 30 30 2000-3100 3160 1500 4860
KPOS 50 50 3100-5100 4160 1500 5860
Označení odlučovače B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
d
[mm]
Hmotnost
[kg]**
KPOS 2 800 1000 790 500 110 190
KPOS 5 800 1200 990 600 160 220
KPOS 10 1000 1600 1390 850 160 240+220
KPOS 15 1200 1600 1350 1150 200 340+270
KPOS 20 1500 2000 1700 1150 200 395+360
KPOS 30 2000 2100 1650 1150 315 740+480
KPOS 50 2500 2100 1650 1150 315 1060+610
Poznámka:
Pro výpočet odvodněné plochy byly použity následující koeficienty dle ČSN 75 61 01:
- součinitel odtoku » 0,8
qs – intenzita 15 minutového deště s periodicitou 1 » 122 l/s ha
** První číslo udává hmotnost odlučovače KPO a druhé hmotnost sorpčního stupně
výkres výkres

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO