RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Odlučovače lehkých kapalin - KPO

Součástí dodávky jsou:

  • Koalescenční odlučovače lehkých kapalin dle ČSN 75 65 51.
  • Splňují požadavky Zákona č. 22 ve smyslu Nařízení vlády č. 82/1999 Sb.
  • Slouží k zachycování neemulgovaných lehkých kapalin o měrné hmotnosti 600-950 kg/m3.
  • Používají se pro odpadní vody znečištěné LEHKÝMI KAPALINAMI (ropnými látkami) - ty se odloučí v odlučovacím stupni. Nerozpuštěné látky (kal, písek a podobně) se zachytí v odkalovacím stupni.
  • Výstupní koncentrace lehkých kapalin, to je ukazatel N.E.L., je do max 5 mg/l.
  • Odlučovače KPO 2 a KPO 5 jsou přístupné v celém půdorysu z manipulační lávky.
  • Odlučovače KPO 10 – KPOS 200 mají vstupní otvory 700 x 700 mm.
  • Nádrže odlučovačů jsou vyrobeny z integrovaného polypropylénu.
  • Nádrže odlučovačů jsou určeny k obetonování, nebo obezdění.
Označení
odlučovače
Max. průtok
[l/s]
Odvodněná plocha
[m2]*
Lo
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
KPO 2 2 Do 200 2030 800 1000
KPO 5 5 200-500 2030 800 1200
KPO 10 10 500-1000 2530 1000 1600
KPO 15 15 1000-1500 3030 1200 1600
KPO 20 20 1500-2000 3030 1500 2000
KPO 30 30 2000-3100 3160 2000 2100
KPO 50 50 3100-5100 4160 2500 2100
KPO 75 75 5100-7700 4160 2500 3100
KPO 100 100 7700-10000 5160 2500 3100
KPO 125 125 10000-12000 5660 2500 3100
KPO 150 150 12000-15000 6160 2500 3100
KPO 200 200 15000-20000 6160 3000 3100
Označení
odlučovače
H1
[mm]
H2
[mm]
d
[mm]
Hmotnost
[kg]**
KPO 2 790 750 110 125
KPO 5 990 790 160 145
KPO 10 1390 1350 160 240
KPO 15 1350 1300 200 340
KPO 20 1700 1650 200 395
KPO 30 1650 1600 315 740
KPO 50 1650 1600 315 1060
KPO 75 2550 2500 315 1450
KPO 100 2550 2500 400 1650
KPO 125 2550 2500 400 1750
KPO 150 2550 2500 400 1820
KPO 200 2550 2500 400 2150
Poznámka:
Pro výpočet odvodněné plochy byly použity následující koeficienty dle ČSN 75 61 01:
- součinitel odtoku » 0,8
qs – intenzita 15 minutového deště s periodicitou 1 » 122 l/s ha
výkres výkres

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO