RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Šachtice - Vodoměrné - VS

Popis:

Vodoměrné šachtice jsou vyráběny z polypropylénových desek tloušťky 20–80 mm, podle velikosti šachtice, způsobu osazení do terénu, případně dle požadavku zákazníka.

Každá vodoměrná šachtice je opatřena vstupním otvorem krytým plastovým poklopem a sestupovým žebříkem. Dle požadavku zákazníka je do dna zabudovaná snížená čerpací jímka. Tato snížená jímka slouží k snadnému odčerpání vody z šachtice, pokud dojde k poruše na vodovodu.

Prostupy ve stěnách jsou prováděny do světlosti potrubí DN 100 z polypropylénu. Při větších světlostech potrubí je nutné použít těsnící příruby.

Vodoměrné šachtice jsou vyráběny dle požadavků zákazníka, nebo správce vodovodní sítě. Z tohoto důvodu nabízíme pouze jeden nejčastěji užívaný rozměr jako typizovaný výrobek. Jiné rozměry jsou vyráběny dle individuálních požadavků zákazníka.

Funkce:

Vodoměrná šachtice slouží k osazení vodoměrných zařízení a uzavíracích ventilů na vodovodních řadech. Usnadňují odečty spotřeby vody a umožňují snadné uzavírání přívodu vody do jednotlivých objektů.

Výhody:

  • Snadné osazení šachtice do terénu.
  • Snadná montáž vodoměrných zařízení.
  • Rychlá dodávka.
  • Rozměry dle požadavků.
  • Dokonalá vodotěsnost.

Součástí dodávky jsou:

  • Kompletní šachtice dle objednávky.
  • Výkres osazení šachtice do terénu.
  • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905.

Garance:

Záruka 24 měsíců

Vodoměrná šachtice VS – základní provedení

výkres
výkres

Legenda:

1. Plastový plášť
2. Vstupní hrdlo
3. Žebřík
4. Odvodňovací jímka

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO