RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Septiky - Plastové válcové - PSV

Funkce:

Plastové septiky řady PSV se osazuje výhradně na splaškovou kanalizaci a používají se převážně jako první čistící stupeň – například v kombinaci se zemním filtrem. Jako jediný čistící stupeň je možno navrhnout septik řady PSV pouze se souhlasem příslušných vodohospodářských orgánů.

Popis:

Válcové plastové septiky se vyrábějí z integrálního svařovaného polypropylenu. Septiky jsou samonosné, vnitřní prostor je přepážkami rozdělen na tři komory, které jsou propojeny otvory v přepážkách. Před přítokovým potrubím je umístěna norná stěna zachycující plovoucí nečistoty. Přítok a odtok je možno uspořádat dle přání zákazníka, připojovací potrubí je o průměru 160 mm. Dimenzi potrubí je rovněž možné upravit dle požadavku zákazníka. Vstupní otvor umožňuje kontrolu hladin v jednotlivých komorách a odstranění plovoucích nečistot nepodléhajících optimálnímu rozkladu. Slouží rovněž k odčerpání přebytku biologické sedimentace kalu pomocí autocisterny.

Dle požadavku zákazníka je možné vyrobit i atypické septiky. Pro více než 15 připojených osob je možné propojení dvou nebo tří samostatných plastových nádrží.

Osazení:

Plastové septiky řady PSV se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné septik do obetonování kotvit.

Technické parametry:

PARAMETR ROZMĚR PSV 3 PSV 5 PSV 7
D Mm 1800 2200 2600
H Mm 1500 1500 1500
Hc Mm 1800 1800 1800
d Mm 160 160 160

Součástí dodávky jsou:

  • Kompletní plastový septik
  • Výkres osazení septiku do terénu
  • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
  • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance:

Záruka 24 měsíců

výkres
výkres

Legenda:

1. Nádrž septiku
2. Víko
3. Základová deska
4. Obsyp (obetonování)
5. Nátok
6. Odtok

© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO