Adresa

Podjárky 65, Dolní Lhota

Na Strážnici 136, Dolní Lhota

Email

enveko@enveko.cz

Telefon

+420 737 983 379

+420 735 066 967

0,00 
No products in the cart.

Domovní čistírny D5 - D35


Popis

Čistírny D5 – D35 slouží k čištění splaškových odpadních vod, připojených na oddílnou stokovou soustavu.

Jsou určeny pro malé, individuální izolované zdroje nečištění, maximálně do 35 EO.

Jedná se o aktivační čistírny s malými nároky na energii a obsluhu, které umožňují s rezervou splnit nařízení vlády č. 171/1992 o čistotě vypouštěných odpadních vod.

Čistírny mají gravitační nátok a čerpaný odtok.

Provedení domovních čistíren řady D

D5 pro 2 – 6 ekvivalentních obyvatel

D10 pro 6 – 12 ekvivalentních obyvatel

D16 pro 13 – 18 ekvivalentních obyvatel

D20 pro 17 – 24 ekvivalentních obyvatel

D25 pro 20 – 32 ekvivalentních obyvatel

D35 pro 27 – 40 ekvivalentních obyvatel

Funkce

Čistírny řady D5 – D35 jsou biologické, aktivační, neprůtočné s úplnou aerobní stabilizací kalu. Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu. Vzduch je dodáván dmychadlem SECOH, přes jemnobublinné provzdušňovací elementy.

Čistící proces probíhá v cyklech tak, že voda, zbavená v česlovém koši hrubých nečistot se při nátoku do čistírny mísí s aktivovaným kalem, směs se provzdušňuje a zároveň promíchává. Na konci cyklu je provzdušňování vypnuto a po usazení aktivovaného

kalu je vyčištěná voda odčerpána do odtoku. Po odčerpání se cyklus opakuje.

Chod čistírny je automatický, jednotlivé funkce jsou spínány programovatelnou řídící jednotkou. Čistírna je vybavena nouzovým odtokem pro případnou poruchu čerpadla. Zároveň je tato porucha signalizována na rozvaděči.

Tento typ čistíren snáší dobře výkyvy zatížení i teplot, vyznačuje se malými rozměry a nízkými stavebními náklady. Plášť čistírny tvoří jedna plastová nádrž, vyrobená z polypropylénu, nejčastěji zapuštěná do terénu.

Nátok na čistírnu může být pod úrovní odtokové kanalizace.

Osazení

Čistírny odpadních vod typu D5 – D35 se osazují na betonovou základovou desku, následuje obsyp, nebo obetonování. Pokud je hladina spodní vody nad základovou spárou, je nutné čistírnu do obetonování kotvit.

Technické parametry

 Typ  ČOV
Počet EO
Max. průtok m3/den 
Roční spotřeba el.energie v kWh
  Průměr D (mm)
 Výška H   (mm)
Hlučnost v dB
hmotnost (kg)
D5

2 - 6

Do 1,0

250*

1270

2165

37

100

D10

6 - 12

0,3 - 2,25

540*

1400

2750

38

150

D16

13 - 18

0,75 – 3,0

670*

1750

2750

39

190

D20

17 - 24

0,75 – 4,5

700*

1900

2870

39v

250

D35

25 - 40

1,5 – 5,8

1050*

2500

2900

43

320

*Při maximálním výkonu

Součástí dodávky

 • ČOV včetně elektrozapojení a dmychadla
 • Provozní řád ČOV
 • Výkres stavební připravenosti
 • Výkres osazení čistírny
 • Prohlášení o shodě dle zákona č.22/97Sb.
 • Protokol o vodotěsnosti dle ČSN 750905

Garance

 • Záruka 24 měsíců na technologii
 • Záruka 24 měsíců na dmychadlo
 • Servis do 3 dnů
 • Možnost odborného provozování
 • Pozáruční servis
 • Vývoz kalů z ČOV (při provozování)

Legenda

 1. nádrž čistírny
 2. separace hrubých nečistot
 3. aktivace
 4. maximální hladina
 5. minimální hladina
 6. nouzový přepad odtoku
 7. čerpadlo odtoku
 8. plovák čerpadla
 9. hadice výtlaku čerpadla
 10. dmychadlo
 11. provzdušňovací elementy

Máte projektovou dokumentaci a hledáte řešení na míru?


Napište nám, nebo zavolejte pro individuální cenovou nabídku.

+420 737 983 379


výrobní areál Podjárky
747 66 Dolní Lhota
enveko@enveko.cz


Všechna práva vyhrazena © 2024 Radomír Holuša - ENVEKO