RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO

VÝROBA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ
Na Strážnici 136, 747 66 Dolní Lhota

Informace o firmě

Firma Radomír Holuša - ENVEKO vznikla v lednu 2003 jako nástupce střediska čistíren odpadních vod a plastových nádrží firmy AGRO - EKO, spol. s r.o., Ostrava.

Hlavní činnost firmy spočívá ve výrobě plastových nádrží, jako jsou žumpy, septiky, retenční nádrže apod., dále ve výrobě čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských děl - odlučovače ropných látek a lapáky potravinových tuků, firma vyrábí rovněž plastové bazény včetně montáže bazénových technologií, jako filtrace, osvětlení, protiproud.


© 2005 RADOMÍR HOLUŠA - ENVEKO